VPN : Kreativní dílna digitálních projektů

Mezinárodní projekt realizovaný v rámci programu ERASMUS+

Projekt je realizovaný ve spolupráci s francouzskými partnery (ANIMAFAC, HELLO ASO) a belgickým partnerem (ACTION MÉDIA JEUNE)

Cílem projektu VPN je podpořit vznik digitálních projektů vedených mladými lidmi.

Konkrétně se projekt zaměřuje na následující skupiny:

Jednotlivci –  cílem je usnadnit školení mladých lidí, kteří se zabývají digitální problematikou

Skupiny / projekty mladých lidí – cílem je ukázat mladým lidem jak mohou digitální technologie sloužit při vývoji jejich projektů (zlepšení projektů a inovace)

Organizace pracující s mladými lidmi – cílem je zlepšit pedagogické postupy podpory projektů mládeže v oblasti digitálních témat

Veřejná správa –  cílem je zlepšit stávající veřejné mechanismy a strategie týkající se této problematiky (např.: místní školicí mechanismy, materiály zpřístupněné veřejnými orgány atd.)

Výstupy z projektu:

5 šablon digitálních projektů vyvinutých mladými lidmi v Evropě

  • Nástroj, který bude velmi názorným způsobem prezentovat praktické a metodické rady, příklady digitálních projektů realizovaných mladými lidmi a šablony dokumentů využitelné jako základ pro vlastní projekt.
  • Videopříručka pro vytvoření digitálních projektů
  • Série 5 videí ke zvýšení povědomí mezi mladými lidmi, která upozorní na projekty a osvědčené postupy vyvinuté v různých evropských zemích mladými lidmi.
  • Podpůrný nástroj pro identifikaci digitálních dovedností mladých lidí
  • Online nástroj identifikuje digitální dovednosti mladých lidí a odkáže na platformy speciálně věnované uznávání digitálních dovedností.
  • Repositář osvědčených evropských postupů podporujících digitální projekty mládeže Tento nástroj představí vizuální a zábavnou formou příklady osvědčených postupů podporujících digitální projekty mladých lidí.

Partneři:

1. ANIMAFAC (FR)
2. HELLOASSO (FR)
3. ACTION MÉDIA JEUNES (BE)
Asociovaný partner : ALL DIGITAL

Sommaire

Partenaires du projet

Logo Hello Asso
Logo Action médias Jeunes
Logo EPMA